Spoedgevallen

Tandartsenpraktijk Assendelft

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood) kronen of bruggen geen spoedgevallen.
Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.
Bij een trauma is het belangrijk dat men z.s.m na het ongeval arriveert bij de spoed tandarts.

Bent u patiënt bij Tandartsenpraktijk Assendelft?
Als vaste patiënt kunt u altijd tijdens openingstijden (Ma t/m Vr van 08:30 tot 17:00 uur) bellen naar de praktijk op telefoonnummer 075 687 13 73.

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze Spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk in OLVG ziekenhuis in Amsterdam-Oost. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek). Voor meer informatie zie www.tandartsspoedpraktijk.nl.

Graag rekening houden met het volgende:

  • Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
  • U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
  • Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekeringTandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
  • Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen, dit zal verstuurd worden naar uw tandartspraktijk via beveiligde e-mail (lifeline).

Bent u patiënt bij een andere tandarts?
Bij klachten tijdens openingstijden neemt u contact op met uw eigen tandarts.
Bij afwezigheid tijdens openingstijden van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemende tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemende tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.