Spoedgevallen

Tandartsenpraktijk Assendelft

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood) kronen of bruggen geen spoedgevallen.
Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.
Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Bent u patiënt bij Tandartsenpraktijk Assendelft?
Als vaste patiënt kunt u altijd tijdens openingstijden (Ma t/m Vr van 08:30 tot 17:00 uur) bellen naar de praktijk op telefoonnummer 075 687 13 73.
In de avond en in het weekend kunt u bellen met de spoedgevallendienst op nummer 020 660 27 50.

Als u de telefoniste van de spoedgevallendienst belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgens doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Bent u patiënt bij een andere tandarts?
Bij klachten tijdens openingstijden neemt u contact op met uw eigen tandarts.
Bij afwezigheid tijdens openingstijden van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.